This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB: Teckningen av Personalkonvertibelprogrammet 2013 slutförd.

För mer information:
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26


Den 26 april 2013 beslutade årsstämman att genomföra ett konvertibelprogram riktat till anställda i ÅF i Sverige.

Det är nu klart att det totala tecknade beloppet uppgår till 76,7 MSEK med en teckningskurs om 200 kr.

Vid full konvertering kommer aktiekapitalet att öka med 1 918 250 kr och antalet aktier med 383 650 aktier vilket motsvarar en utspädning om cirka 1 procent av kapitalet och cirka 0,7 procent av rösterna.

Enligt stämmans beslut ska aktier motsvarande antalet nya aktier vid full konvertering återköpas och dras in före nästa årsstämma, vilket kommer att neutralisera utspädningseffekterna.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag över 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.