This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Strategiska satsningar inom ÅF

För mer information:
Jonas Wiström, VD & Koncernchef +46 70 608 12 20
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Som ett resultat av förvärven av Epsilon och norska Advansia har ÅF genomfört ett strategiarbete som kommer leda till följande förändringar i syfte att skapa ett ännu starkare och tydligare ÅF gentemot kund:

  • Organisationsförändring. Divisionerna Technology och Industry skall vara nordiska marknadsledare inom områdena FoU och IT respektive Process- och Produktionsutveckling. För att skapa ett än tydligare gränssnitt flyttas ett antal verksamheter mellan dessa två divisioner från och med den 1 juli.
    Från Technology till Industry övergår konsultverksamheter med cirka 220 MSEK i årsomsättning. Från Industry till Technology övergår verksamheter med cirka 55 MSEK i årsomsättning.
      

  • KAM. ÅF gör en strategisk satsning på KAM (Key Account Management). Viktor Svensson utnämns till EVP, Försäljning & Marknadskommunikation, med fortsatt plats i koncernledningen. Huvuduppgiften blir att koordinera försäljningen för ett flertal betydande ÅF-kunder. Viktor tillträder tjänsten den 1 september. 

  • Full integration av Partnernätverket. ÅF innehar, sedan förvärvet av Epsilon, Nordens största nätverk av oberoende partners och specialister. Totalt ingår idag 16 000 konsulter i nätverket. Partnernätverket är integrerat i division Technology - men nu initieras integration även med övriga ÅF-divisioner, vilket bedöms generera nya affärsmöjligheter och tillväxt. Christer Carmevik är chef för Partnernätverket med plats i koncernledningen. 


Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.