This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

För mer information:
Viktor Svensson, Informationschef+46 70 657 20 26

Minskningen av aktiekapitalet genom indragning av B-aktier, i enlighet med beslut fattat av årsstämman 2012 för att motverka möjliga utspädningseffekter av 2012 års personalkonvertibel-program, fullbordades den 29 januari 2013.

Före minskningen av aktiekapitalet uppgick antalet aktier till 40 044 917 och antalet röster till 54 524 801. Genom minskningen har antalet aktier och röster minskat med 558 782. Efter minskningen uppgår antalet aktier till 39 486 135 och antalet röster till 53 966 019.  

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag 6 800 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.