This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner betydande ramavtal med FMV

För mer information:  
Jaime Rico, Affärsområdeschef  +46 70 399 36 45
Viktor Svensson, Informationschef  +46 70 657 20 26

ÅF har tecknat ett omfattande ramavtal med Försvarets materielverk (FMV). Värdet uppskattas till cirka 70 miljoner kronor under sju år baserat på FMVs bedömningar av beställningsvolymer.

I Försvarets materielverks upphandling av tjänster inom området Ledningssystem, har ÅF som exklusiv leverantör vunnit ramavtal inom teknikområdet Sensorer. Ramavtalet är treårigt med option på förlängning i ytterligare fyra år.

"Det här är ett viktigt avtal för ÅF inom försvarsegmentet. Vi har lång erfarenhet som leverantör till FMV och är glada att få fortsätta stödja dem inom delvis nya områden. Avtalet kommer också att innebära nyanställningar på ÅF, främst i Stockholms- och Enköpingsområdet, säger Jaime Rico, Business Area Manager Defence.

Nyanställningar kommer att ske av personer med systemkompetens inom sensorer, samt verksamhets- och systemkompetens inom militära ledningssystem.

Inom teknikområdena Transmission samt Verifiering/validering kommer ÅF att vara partner till Combitech.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag närmare 7 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.