This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Förändring av antalet aktier och röster i ÅF AB

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef                    +46 70 657 20 26

Den av ÅF AB genomförda apportemissionen i anledning av förvärvet av Epsilon Holding AB (publ) har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat enligt följande:

Före emissionen uppgick antalet aktier till 34 059 002 och antalet röster till 48 538 886. Genom emissionen har antalet aktier och röster ökat med 5 985 915. Efter emissionen uppgår antalet aktier till 40 044 917 och antalet röster till 54 524 801. 

Informationsavdelningen
ÅF AB

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 december 2012 klockan [08.30].

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag 6 800 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.