This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF offentliggör prospekt i anledning av upptagande till handel av nyemitterade aktier

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef                    +46 70 657 20 26

Styrelsen för ÅF AB ("ÅF") har upprättat prospekt avseende upptagande till handel av nyemitterade aktier av serie B. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. De nyemitterade aktierna ges ut till Danir AB som en del av köpeskillingen för ÅF:s förvärv av Epsilon Holding AB (publ). De nyemitterade aktierna förväntas registreras och upptas till handel omkring den 4 december 2012.

Prospektet finns tillgängligt på ÅF:s webbplats, www.afconsult.com. Papperskopia av prospektet finns tillgängligt hos ÅF, Frösundaleden 2, 169 70 Solna.

Informationsavdelningen
ÅF AB

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2012 klockan 16.30.

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag 5 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.