This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Samgåendet mellan ÅF och Epsilon godkänt av berörda konkurrensmyndigheter

body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;}

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef   +46 70 657 20 26

ÅF AB ("ÅF") har erhållit konkurrensgodkännande från svenska och norska konkurrensmyndigheter avseende samgåendet med Epsilon Holding AB (publ) ("Epsilon").

Som tidigare har offentliggjorts ingick ÅF den 17 oktober 2012 avtal med Danir AB ("Danir") om att förvärva samtliga aktier i Epsilon. Enligt avtalet är förvärvet villkorat av bl a godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter. Svenska Konkurrensverket har den 15 november 2012 lämnat tillstånd till ÅFs förvärv av Epsilon. Förvärvet har sedan tidigare godkänts av den norska konkurrensmyndigheten. Villkoret om godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter har därmed uppfyllts.

Förvärvet av Epsilon är även villkorat av erforderliga godkännanden från extra bolagsstämma i ÅF, innefattande godkännande av förvärvet och beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om apportemission av 5 985 915 aktier av serie B i ÅF till Danir. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 19 november 2012.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag 5 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som ÅF är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 november 2012 klockan 08.30.