This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF återköper egna aktier

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

 
Styrelsen i ÅF AB har beslutat att, inom ramen för det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 7 maj 2012  återköpa 558 782 serie B-aktier på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, samt att aktiekapitalet ska minskas genom indragning av de återköpta aktierna. Återköpet kommer att ske under perioden fram till 31 december 2012.

Antalet aktier motsvarar det totala tecknade beloppet, 88 MSEK, i 2012 års konvertibelprogram för anställda i ÅF i Sverige.

Syftet är att neutralisera de utspädningseffekter som skulle uppstå vid en full konvertering.  

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag 5 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.