This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner energiprojekt i Finland

För mer information:
Jari Leskinen, Chef ÅF Finland +358 40 348 5364
Viktor Svensson, Informationschef   +46 70 657 20 26

ÅF Finland har tecknat avtal med Tammervoima Oy gällande tekniska konsulttjänster för uppförandet av en ny så kallad waste-to-energy anläggning i Tampere, Finland.

Avtalet är värt cirka 5 MEUR för ÅF - varav cirka 1 MEUR avser en option för tjänster relaterade till idrifttagning av anläggningen.

ÅF kommer att leverera ett brett spektrum av ingenjörsstjänster, från projekteringen av anläggningen till konsultstöd gällande strategiska inköpsfrågor.

Tammervoima kommer att uppföra anläggningen i anslutning till Tarastenjärvi-kraftverket i Tampere. Anläggningen kommer att kunna processa 150 000 ton kommunalt avfall varje år såsom bränsle för omvandling till el och värme.

Projektet startar omgående och kommer att avslutas under slutet av 2015.  

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag 5 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.