This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF expanderar i Norge via förvärv av Advansia

För mer information:

Jonas Wiström, VD +46 70 608 12 20
Mats Påhlsson, divisionschef Infrastructure +46 70 534 64 00
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

ÅF förvärvar 100 procent av aktierna i det norska projektledningsföretaget Advansia med säte i Oslo, Norge. Företaget är fokuserat på infrastrukturella projekt och har en marknadsledande ställning i Norge samt en växande verksamhet i Sverige (20 procent av omsättningen).

Advansia har 120 medarbetare och beräknas omsätta 285 MNOK under innevarande år. Rörelseresultatet beräknas uppgå till cirka 55 MNOK. Rörelsemarginalen har varit närmare 20 procent i genomsnitt de senaste fyra åren.

Köpeskillingen är överenskommen till 300 MNOK samt en tilläggsköpeskilling baserad på resultatutvecklingen under 2013-2015. Den norska konkurrensmyndighetens behandling av ärendet beräknas vara färdig under september månad.  

Förvärvet av Advansia förstärker ÅF på den nordiska infrastrukturmarknaden samt i Norge, där ÅF efter förvärvet blir 250 kvalificerade medarbetare. Genom Advansia tillförs ÅF nya kontaktytor och ledande projektledningsresurser för flera av de stora infrastrukturprojekten i Norge och Sverige. Betydande kunder till Advansia är Oslo Airport, Oslo Mail Terminal, A-Hus Hospital och Steen & Ström.

Advansia konsolideras per den 1 oktober och integreras i division Infrastructure, som kommer att bilda en affärsenhet med 200 personer inom Projektledning vilket skapar en av de ledande aktörerna på området i Norge/Sverige.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag närmare 5 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.