This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner betydande infrastrukturuppdrag i Göteborg

För mer information:  
Björn Östlund, Affärsområdeschef +46 70 207 74 70
Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26


ÅF har, i samarbete med White arkitekter, vunnit ett av huvudkontrakten inom projekt Västlänken åt Trafikverket.

Uppdraget  "Korsvägen - Järnvägsstation"  löper över tre år och projektets värde uppskattas till cirka 75 MSEK för ÅF. 

ÅF kommer att bistå Trafikverket med kompetens inom områdena geoteknik, bergteknik, trafikteknik, konstruktion, geohydrologi, MKB samt byggteknik. 

Västlänken-projektet är en 8 kilometer tågtunnel under centrala Göteborg. Förutom en ny centralstation kommer två nya stationer att byggas. Syftet är främst att underlätta resandet i Göteborg och Västsverige. Västlänken ger ökad kapacitet för pendeltågstrafiken och ökad tillgänglighet till staden samt minskar sårbarheten i järnvägssystemet. 

 

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag cirka 5 000 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.