This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF AB: Teckningen av Personalkonvertibelprogrammet 2012 slutförd.

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef +46 70 657 20 26

Den 7 maj 2012 beslutade årsstämman att genomföra ett konvertibelprogram riktat till tillsvidareanställda i ÅF i Sverige.

Det är nu klart att det totala tecknade beloppet uppgår till 87,8 MSEK med en teckningskurs om 157,10 kr.

Vid full konvertering kommer aktiekapitalet att öka med 2 793 910 kr och antalet aktier med 558 782 aktier vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,65 procent av kapitalet och cirka 1,15 procent av rösterna.

Enligt stämmans beslut ska aktier motsvarande antalet tecknade konvertibler dras in under 2012, vilket kommer att neutralisera utspädningseffekterna.

Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4600 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.