This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF - delar upp division Energy

För mer information:
Jonas Wiström, VD 070-608 12 20
Eero Auranne, Divisionschef International North +358 40 3485120
Roberto Gerosa, Divisionschef International South +41 79 445 71 90
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

ÅF genomför en organisationsförändring gällande verksamheterna utanför Skandinavien från och med den 1 april 2012. (Skandinavien utgörs av Sverige, Norge och Danmark.) Huvudsyftet är att öka lönsamheten och tillväxten internationellt.

Förändringen i dess korthet:

  • Division Energy delas upp i två nya divisioner: International North respektive International South. Dessa två divisioner kommer, till skillnad från i dag, att ansvara för hela ÅFs utbud av konsulttjänster i sina respektive geografier.
  • International North utgörs av ÅF Finland, Ryssland, Tjeckien, Litauen och Estland. Antalet medarbetare uppgår till cirka 750.
  • International South utgörs av ÅF Schweiz och Spanien med dotterbolag i Indien, Thailand, Turkiet, Vietnam, Nigeria, Italien, Brasilien och Storbritannien. Antalet medarbetare uppgår till cirka 350.
  • Eero Auranne (tidigare chef för Energy) blir chef för International North.
  • Roberto Gerosa (tidigare VP Business Development) blir chef för International South. Roberto Gerosa kom till ÅF 2006 via förvärvet av schweiziska Colenco där Roberto var VD. 

ÅF kommer således att utgöras av fem divisioner: Industry, Infrastructure, International North, International South och Technology.

Divisionerna Industry, Infrastructure och Technology kommer att redovisa sitt resultat från Skandinavien och ha en strategisk styrelseroll i övriga världen.

ÅF AB
Informationsavdelningen

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4700 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.