This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner betydande tunnelprojekt i Danmark

För mer information: 


Per Seidelin, MD ÅF HH Denmark+45 4084 8882
Viktor Svensson, Informationschef070-657 20 26

ÅF Danmark har, i ett Joint-Venture med Pöyry Tyskland, tecknat ett avtal med Femern A/S (danska Transportministerium) gällande tekniska konsulttjänster för den 19 kilometer långa Fehmarnbelt-tunneln mellan Danmark och Tyskland.

Avtalet är värt cirka 6 MEUR för tre års konsultarbete. Avtalet innehåller även en option om ytterligare åtta år i projektet till ett värde av 19 MEUR. Bedömningen är att ÅF och Pöyry kommer att ha ungefär lika stora intäkter från avtalet.

Avtalet avser främst konsulttjänster för el, system för belysning, kommunikation, ventilation, dränering, brand, intelligent trafikledning, trafikskyltning och vissa tekniska installationer i Control Center och Tullstationerna.

ÅF Danmark har vunnit projektet tack vare en mycket stark referensportfölj vad avser danska tunnel- och infrastrukturprojekt. Fehmarnbelt-tunneln kommer att minska restiden mellan Skandinavien och Europa avsevärt.

Informationsavdelningen
ÅF AB

 

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.