This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF moderniserar fabrik för NKT Flexibles

För mer information:
Anders Bennermark, MD ÅF Danmark +45 22 10 54 83
Lennart Mårtensson, SVP division Industry                  070-379 08 72
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

ÅF har tecknat avtal med NKT Flexibles om att vara teknisk huvudkonsult vid ett moderniseringsprojekt av dess fabrik i Kalundborg (Danmark).

För ÅF är ordern värd 65-70 MSEK.

Projektet syftar till att uppgradera maskinstyrningen och etablera ett IT system för överordnad produktionsstyrning och spårbarhet. ÅF står för projektledning, design, implementering samt leverans av hårdvara, program och elinstallation. Projektet utförs i flera etapper och skall vara slutfört 2016.

NKT Flexibles producerar specialutvecklade rör för olje- och gasindustrin.


Informationsavdelningen
ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.