This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner projekt för Stora Enso

För mer information:
Mikael Fränckel, Försäljningschef Affärsområde Norr070-593 69 96
Anna Lindberg, Marknadsområdeschef Skogsindustri070-406 88 90
Viktor Svensson, Informationschef070-657 20 26

ÅF har tecknat avtal med Stora Enso, Skutskärs Bruk, för ett så kallat "förprojekt" för ett nytt Blekeri och anpassning mot anslutande processavsnitt.

Det initiala ordervärdet för ÅF uppgår till cirka 6 MSEK.

Huvuddelen av arbetsinsatsen kommer att utföras från ÅFs kontor i Gävle, men kräver även specialister och kompetens från andra ÅF-kontor. Arbetet kommer att ske integrerat med Stora Enso Skutskärs egen projektorganisation.

Projektet skall vara klart under juni 2012, därefter skall formellt beslut fattas om definitivt genomförande.

ÅF har vunnit ordern genom att kunna erbjuda hög kompetens, en stark lokal organisation samt en referensportfölj av stora industriella projekt som visar på både bred och djup inom massa- och pappersindustrin. Med detta uppdrag så förstärker ÅF ytterligare sin position som den ledande leverantören av tekniska konsulttjänster till den svenska skogsindustrin.

Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.