This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF vinner avtal med SKB avseende Kärnbränsleförvaret i Forsmark

För mer information:
Mats Påhlsson, Divisionschef Infrastructure 070-534 64 00
Per Magnusson, Divisionschef Industry 070-676 64 26
Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26


ÅF har, tillsammans med Tyréns AB, tecknat ett avtal med SKB avseende systemprojekteringen av Kärnbränsleförvaret i Forsmark.  I slutet av 2011 aviserade ÅF och Tyréns en förstudie inför systemprojekteringen (6 MSEK).

Det nya avtalet värderas till ungefär 75 MSEK, varav minst hälften beräknas tillfalla ÅF. Uppdraget skall genomföras 2012-2013.

Systemprojektering innebär att ta fram ritningar, modeller, specifikationer och systemlösningar - inför en planerad byggstart av Kärnbränsleförvaret 2017.

Merparten av arbetsinsatsen kommer att utföras från ÅF i Stockholm och engagera resurser och kompetenser från flera ÅF-divisioner. Arbetet med projekteringen sker i nära samarbete med SKB på platskontoret i Forsmark.

ÅF har vunnit ordern tack vare en stark referensportfölj av stora infrastrukturella och industriella projekt samt världsledande kompetens på kärnkraftsområdet.

Informationsavdelningen

ÅF AB

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.