This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

ÅF - Återköp av egna aktier med anledning av Prestationsbaserat Aktieprogram 2011

För mer information:
Viktor Svensson, Informationschef                070-657 20 26

 

På årsstämman i ÅF den 2 maj 2011 bemyndigades styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma förvärva högst 155 000 egna aktier av serie B.

 

Med stöd av detta bemyndigande har styrelsen beslutat att förvärva maximalt 155 000 B-aktier, under perioden den 24 oktober 2011 - den 7 maj 2012.

 

Förvärven kommer att ske kontant på OMX Nordic Exchange Stockholm till ett pris per aktie motsvarande det vid var tid registrerade kursintervallet.

 

Syftet med återköpen är att säkra bolagets förpliktelser med anledning av det på stämman antagna "Prestationsbaserat Aktieprogram 2011".

 

ÅF äger idag 284 000 egna B-aktier.

 

 

Informationsavdelningen
ÅF AB

 

 

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag drygt 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.