This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Anders Narvinger föreslås till ny styrelseledamot i ÅF

 

För mer information:

 

Staffan Westlin, Ordförande i valberedningen
Viktor Svensson, Informationschef     

 

 

+46 70-633 90 54

+46 70-657 20 26

 

Valberedningen i ÅF AB (publ) föreslår att Anders Narvinger väljs som ny ledamot i styrelsen. Anders Narvinger har tidigare varit VD och koncernchef för ABB Sverige och är aktiv i flera styrelser i börsnoterade bolag. Valberedningen motiverar sitt förslag med att "genom Anders Narvinger tillförs styrelsen omfattande industriell och internationell erfarenhet".

 

Valberedningen föreslår vidare omval av Ulf Dinkelspiel som ordförande i styrelsen, samt Patrik Enblad, Eva-Lotta Kraft, Björn O Nilsson, Helena Skåntorp, Anders Snell och Lena Treschow Torell som ordinarie styrelseledamöter. Jon Risfelt har avböjt omval.

 

Anders Narvinger är född 1948. Han har civilingenjörsexamen från Lunds Tekniska Högskola samt ekonomexamen från Uppsala Universitet. Anders Narvinger har tidigare varit VD för ABB Sverige. Bland Anders Narvingers styrelseuppdrag kan nämnas att han är styrelseordförande i TeliaSonera AB, Alfa Laval AB, Trelleborg AB och Coor Service Management. Han är styrelseledamot i PernodRicard SA och JM AB. Anders Narvinger är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien samt vice styrelseordförande för svenska avdelningen av Internationella Handelskammaren, ICC.

 

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman i ÅF AB. Årsstämman äger rum den 2 maj, 2011, kl 17.00 på bolagets huvudkontor i Solna.

 

Informationsavdelningen
ÅF AB

 

 

 

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag fler än 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.