This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ny ledamot i ÅFs Valberedning

För mer information:

Viktor Svensson, Informationschef 070-657 20 26

 

Till följd av CapMan Public Market Funds ("CapMan") förvärv av cirka 5,7 procent av kapitalet i ÅF AB i december 2010 har sammansättningen av ÅFs valberedning förändrats. Ny ledamot blir Conny Karlsson, utsedd av CapMan.

Till valberedning i ÅF AB är därmed följande personer utsedda i enlighet med beslut vid ordinarie årsstämma 2010:

- Staffan Westlin, styrelsemedlem Ångpanneföreningens forskningsstiftelse
(tillika ordförande i valberedningen)

- Ulf Dinkelspiel, ordförande ÅF AB

- Åsa Nisell, Swedbank Robur

- Peter Rudman, Nordea Fonder

- Conny Karlsson, styrelseledamot CapMan Oy.


Informationsavdelningen
ÅF AB


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet.
Vi erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag fler än 4500 medarbetare. Vår bas finns i Europa, men vår verksamhet och våra kunder finns i hela världen.