This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Finansiering

ÅF Pöyrys huvudsakliga finansiering:

  • En syndikerad låneram (RCF) som etablerades under 2014. Faciliteten uppgår till
    1 000 MSEK och har en löptid på 3+1+1 år.

  • Ytterligare en syndikerad låneram (RCF) etablerades under 2017. Faciliteten uppgår till 1 000 MSEK och har en löptid på 2+1+1 år. Inom faciliteten ryms även en refinansieringsreserv avseende emitterade företagscertifikat.

  • Fyra emitterade seniora icke-säkerställda obligationer på totalt 3 200 MSEK.

  • Ett MTN program på 5 000 MSEK.

  • Ett svenskt företagscertifikatprogram.  Programmet gör det möjligt för ÅF Pöyry att emittera företagscertifikat upp till ett sammanlagt belopp om 2 000 MSEK med löptid upp till 12 månader.


Vidare information om ÅFs kapitalmarknadsfinansiering

MTN-program

ÅF Pöyry AB etablerade den 1 juni 2018 ett MTN-program med en låneram om SEK 3 miljarder. I samband med den årliga uppdateringen av MTN-programmet har ÅF Pöyry beslutat att utöka ramen på sitt MTN-program från SEK 3 miljarder till SEK 5 miljarder. Nedan finns länkar till prospektet samt slutliga villkor för emitterade obligationer.

Grundprospekt 

Slutliga villkor

Obligation nr 101 2018-2023

Obligation nr 103 2019-2022

Obligation nr 104 2019-2024

 

Obligation 

I maj 2015 emitterade ÅF ett femårigt seniort icke-säkerställt obligationslån i den svenska marknaden till ett totalt nominellt belopp om 700 MSEK.

Prospekt obligationslån 1 2015/2020

Företagscertifikat

ÅF Pöyry har sedan maj 2017 ett program för emission av företagscertifikat.  ÅF Pöyry har i juni 2019 beslutat att utöka det tidigare rambeloppet på  1 000 MSEK till 2 000 MSEK.. Nedan finns en länk till prospektet för ÅF Pöyrys  företagscertifikatsprogram.

Korta fakta om programmet:
Start: Maj, 2017
Storlek: 2 000 000 000 SEK
Löptid: Högst ett år
Räntevillkor: Gällande ränta på penningmarknaden för motsvarande typ av certifikat vid emissionstillfället
Gällande lagstiftning: Svensk
Arrangör: Svenska Handelsbanken
Övriga emissionsinstitut: SEB
Issuing and Paying Agent: Svenska Handelsbanken
Clearingsystem: Euroclear Sweden

Informationsbroschyr Företagscertifikatprogram