This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Valberedning

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag om antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning och arvodering samt om eventuell särskild arvodering av utskottsarbete.

Vidare ska valberedningen lägga fram förslag om styrelsens respektive årsstämmans ordförande samt om revisorer och deras arvodering. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningen utses enligt de principer för valberedningen som antas av årsstämman varje år. Valberedningen består av representanter från ÅFs största aktieägare. 

Valberedning inför årsstämma 2019

Följande ledamöter har, med iakttagande av de principer som antagits av
årsstämman, utsetts till valberedning för ÅF:

Anders Narvinger, styrelseordförande
Magnus Olofsson
, (valberedningens ordförande) utsedd av Stiftelsen ÅForsk
Johan Strandberg, utsedd av SEB Investment Management
Lilian Fossum Biner, utsedd av Handelsbanken Asset Management
Monica Åsmyr
, utsedd av Swedbank Robur Fonder
Niklas Ringby, utsedd av EQT Public Value Fund

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det senast den 1 mars 2019 via e-post till agm@afconsult.com eller med brev till adressen:

ÅF Pöyry AB
Att: Valberedningen
169 99 Stockholm

Årsstämman för ÅF AB kommer att hållas klockan 16:00 onsdagen den 15 maj 2019
på ÅFs huvudkontor på Frösundaleden 2a i Solna.