This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Division Digital Solutions

Fokus på digitalisering och den uppkopplade världen

Division Digital Solutions är Sveriges ledande konsultföretag inom IT och försvarsteknologi. Vi har även en stark position inom integrerade system och telekommunikation och våra viktigaste kunder finns inom telekom-, fordons-, försvars- och myndighetssektorerna.

Vårt fokus ligger på digitalisering av en värld som blir alltmer uppkopplad och vi tillhandahåller tjänster till olika industrier för att utveckla och sammankoppla system, produkter och framtidens samhälle.

Division Digital Solutions bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Sverige där vi hjälper företag, den offentliga sektorn samt försvaret att ta till vara på de möjligheter som en uppkopplad värld skapar. Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud över hela värdekedjan och uppdragen kan antingen vara projektbaserade eller helhetslösningar för en specifik funktion. En stadig grund och en lång rad framgångsrika projekt skapar stabilitet och trygghet för våra kunder.

Fristående konsult

Division Digital Solutions är en fristående konsult som erbjuder konsulttjänster inom fyra affärsområden: IT Solutions, Embedded Systems, Systems Management och Experience Design. Tjänsterna inom IT och integrerade system omfattar utveckling av avancerade affärssystem, tekniska undersökningar av IT-säkerhet, upphandling och implementering av kommunikationslösningar samt planering och projektplanering av mobila och fasta bredbandsnätverk. Inom systemledning tillhandahåller divisionen leverantörsoberoende tjänster inom civil säkerhet och underhållsteknik, utveckling av varningssystem och mobila kommandosystem. Allt fler kontrakt baseras också på en större efterfrågan på hållbarhet.

Nätverk av partners

En faktor som kommer att skapa framtida tilllväxt är divisionens växande nätverk av samarbetspartners. ÅF har cirka 28 000 fristående partners och specialister i sitt nätverk som ger ÅF möjlighet att erbjuda sina kunder en större bredd och expertis. Nätverket gör oss även mer attraktiva som arbetsgivare eftersom vi, utöver intressanta karriärvägar, kan erbjuda de mest attraktiva och spännande samarbetsformerna.

Relaterat innehåll