This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Bolagsstämmor

Bolagsstämman är ÅFs högsta beslutande organ och är det forum där ÅFs aktieägare utövar sin rösträtt.

Kallelse till ÅFs bolagsstämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på ÅFs webbplats. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och som anmält deltagande i tid har rätt att delta vid stämman.


Extrastämma 16 januari 2019

ÅF AB höll en extrastämma klockan 16.00 onsdagen den 16 januari 2019 (inte den 10 januari som tidigare meddelats)  på ÅFs huvudkontor, Frösundaleden 2a, Solna.