This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Utveckling av programvara

Ständigt förbättrad programvara

Hos ÅF får du tillgång till bred kunskap av att utveckla inbyggd programvara för alla typer av realtidssystem, från boot och bios till större applikationer.

I våra uppdrag använder vi på ÅF SCRUM som AGILE-ram för att organisera de medverkande teamen. Vi är lyhörda inför SCRUM WoW och flexibla inför förändringar av processer, metoder och organisation. På så sätt bygger vi hela tiden en kultur av ständiga förbättringar. Det leder i sin tur till att alla strävar efter att höja effektiviteten i varje del av varje uppdrag, vilket i sin tur gör att du som klient får förutsättningar att optimera kostnaderna och skapa mervärde.

Med ÅF får du mer än en kompetent leverantör. Du får en varaktig, långsiktig samarbetspartner som hjälper dig överträffa förväntningar och mål. Du får kompletta tvärfunktionella team av noggrant utvalda specialist- och generalistkompetenser inom önskade områden. Kompetens i kombination med effektiv Agile WoW och processer och totalansvar för alla led ökar produktiviteten. För din del genererar det fördelar på flera nivåer.

Vi analyserar våra processer och WoW regelbundet för att stärka de goda förändringar som gjorts på vägen och odla en kultur efter ständig förbättring.

Våra metoder:

 • Flexibel iterativ och stegvis utveckling (IID, Iterative and Incremental Development)
 • Egenskapsdriven utveckling (FDD, Feature Driven Development)
 • Acceptanstestdriven utveckling (ATDD, Acceptance Test-Driven Development)
 • Testdriven utveckling (TDD, Test-Driven Development)
 • Eftersläpningar (produkt och Sprint)
 • Tvärfunktionella team (XFT, Cross-Functional Team)
 • Kontinuerlig integrering (CI, Continuous Integration)

Med ÅF får du kompetens inom inbyggd programvara för:

 • Systemarkitektur
 • Kommunikationsteknik
 • Kommunikationsbussar och -protokoll (M2M)
 • Inbyggd Linux
 • RTOS
 • Datorprogramvara
 • Mobila och trådlösa appar
 • Utveckling av kundanpassade modeller och programvarulösningar
 • Högpresterande algoritmer
 • 3D- och 4D-visualiseringar

Referenser

Kontaktpersoner

Anders Flodmark

Anders Flodmark

Embedded Software
Thony Johansson

Thony Johansson

Embedded Systems Design