This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Upphandling

Ställ krav på upphandlingen

Att ha ingående förståelse för upphandlingsprocessen är avgörande. ÅF ger dig tillgång till expertkunskap om såväl själva processen som om gällande bestämmelser.

Det kan vara en utmaning att driva en effektiv upphandlingsprocess. ÅF är ett globalt teknik- och konsultföretag och har därför bred kunskap om villkoren för offentlig och privat upphandling.

Vi arbetar gärna nära dig under hela upphandlingsprocessen. Att lyssna och ställa frågor för att förstå vilka utmaningar du och din organisation står inför och vilka mål ni har är en viktig del av det arbetet.

Våra medarbetare har gedigen kunskap om hela processen och om gällande bestämmelser. Du får också stöd med att ta fram tydliga kravspecifikationer, baserade på ditt företags affärsbehov som har identifierats och dokumenterats under analysfasen.

Du får även råd om vilka bedömningskriterier som är lämpliga och där bästa möjliga balans kan uppnås mellan funktion, kvalitet och pris under utvärderingen av den föreslagna lösningen.

ÅF har utfört många upphandlingar åt företag och organisationer av varierande storlek och i olika branscher. Vi brukar ta ansvaret för hela processen, men kan också gå in som rådgivare om du så önskar. Vi kan också bistå vid den slutliga kvalitetssäkringen med en oberoende verifiering och validering (IV&V, Independent Verification & Validation).

Med ÅF får du en samarbetspartner som har gedigen kunskap om förhandlingar och erfarenhet av att ta fram olika typer av avtal. Eftersom våra medarbetare har så stor erfarenhet brukar de fungera som formella eller informella ledare i processen och blir därigenom en drivkraft i projektet.

Referenser

Kontaktpersoner

Katarina Giertta

Katarina Giertta

ICT & Telecom