This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Test & verifiering

Gör produkter och system testbara

ÅF hjälper dig ta fram bra tester och tillförlitlig verifiering så att din produkt kan levereras i tid.

Test och verifiering är viktiga moment och ÅF har gedigen erfarenhet av att utforma tester för både produkter och system. Det gör att du kan få kostnadseffektiva lösningar som bidrar till att produkterna kan levereras i tid.

Testning i ett tidigt skede och integreringstester kan innebära en hel del manuellt arbete. Inte minst kräver de stor erfarenhet av den som utför testerna. Testning av hela system kan innebära att supportprogram och extra maskinvara behöver användas för att kontrollera komplexa miljöer.

ÅF hjälper dig redan under designprocessen där vi ser till att produkten är optimerad för testerna. Vi tar gärna ansvar för att leda testavdelningen och gå in som testledare så att testerna verkligen täcker det som behövs.

ÅF har specialistkunskaper inom:

  • Testledning
  • Krav
  • Systemteknik i tekniska system
  • Manuell testning
  • Felsökning
  • Testspecifikationer
  • Utveckling av testverktyg
  • Testautomatisering
  • Kontinuerlig integrering (CI, Continuous Integration)
  • Testbar design (DFT, Design for Testability)

Referenser

Kontaktpersoner

Anders Flodmark

Anders Flodmark

Embedded Software
Thony Johansson

Thony Johansson

Embedded Systems Design