This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Säkerhetsteknik

Säkerhet i design och underhåll

ÅF hjälper din organisation hitta rätt nivå för systemsäkerheten.

Att ta fram och använda en lämplig säkerhetsnivå som bygger på en väldefinierad riskstrategi är viktigt för din organisation. ÅF fokuserar på dessa säkerhetsaspekter redan vid utformningen av system och nätverk.

ÅFs säkerhetsexperter har ständigt ögonen på systemets förmåga att kraftfullt hantera olika källor till avbrott, från naturkatastrofer till avsiktligt illvilliga handlingar.

Säkerhetsteknik påminner om annan systemteknik eftersom den i första hand ska stödja lösningar som uppfyller fördefinierade funktionella krav och önskemål från användarna. Tekniken ska också bidra till att förhindra missbruk och illvilligt beteende.

Vi på ÅF är medvetna om att alltför många säkerhetsåtgärder gör systemen långsamma. Men med alltför få åtgärder utsätts din organisation å andra sidan för onödiga risker. I samarbete med dig hittar vi en lämplig säkerhetsnivå.

Du får hjälp med:

  • Systemförstärkning
  • Design av system och nätverk
  • Systemtestning
  • DLP
  • IDS/IPS

Kontaktpersoner

Jens Andersson

IT Solutions & Security