This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Säkerhetsinsikt

Bli medveten om systemsäkerheten

Ta hjälp av ÅF för att öka medvetenheten om säkerhet i din organisation så att data inte går förlorade eller förstörs med uppsåt.

Organisationer måste vara medvetna om möjligheten att människor oavsiktligt stjäl eller avsiktligt ändrar uppgifter som lagras i företagets datasystem.

I egenskap av ledande teknik- och konsultföretag håller ÅF i olika utbildningar om säkerhetsinsikt, från grundläggande till djupare teknisk utbildning, till exempel säker kodning, EMV, grunderna i etisk hackning.

Många organisationer kräver också att samtliga medarbetare får utbildning om dessa säkerhetsaspekter vid anställningstillfället och därefter fortbildas med jämna mellanrum, vanligtvis varje år. Det kan också finnas bestämmelser som ålägger de anställda att sätta sig in i grunderna om informationssäkerhet för att ett företag ska kunna uppfylla lagstadgade krav.

Varje organisation är unik, så kontakta oss gärna för mer information.

Kontaktpersoner

Jens Andersson

IT Solutions & Security