This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Säker utveckling

Felfri design och lansering

ÅF hjälper dig utveckla och validera lösningar och produkter så att du får en effektiv lansering.

Det är kostsamt och tidskrävande att söka efter och åtgärda fel efter det att en produkt har lanserats. Därför vill vi på ÅF gärna arbeta nära dig för att ta fram säkra applikationer som valideras genom kodgenomgångar och penetrationstester.

ÅF hjälper dig med utveckling och validering av lösningar och produkter. Flera års erfarenhet har lärt oss att många fel upptäcks under designfasen. Tillsammans med dig utvecklar vi därför en metod som innebär att säkerhetsåtgärder vävs in i applikationen eller lösningen redan från början.

Du får stöd med:

  • Utformning av applikationens arkitektur
  • Metod för säker utveckling
  • Kodgenomgång
  • Test och validering
  • Penetrationstestning

Kontaktpersoner

Jens Andersson

IT Solutions & Security