This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Projektledning

Projektledningen är nyckeln till framgång

Med hjälp av ÅFs erfarna projektledare kan du nå dina mål.

Låt ÅF ta hela ansvaret för ditt projekt, från idé till slutet på produkten liv. Vi lovar att uppfylla dina krav, genomföra projektet inom överenskommen tid och enligt avtalad kostnadsram.

ÅFs erfarna projektledare har kunskap om och erfarenhet av så gott som alla områden, bland annat teknik, försäljning, försörjningskedja och planeringsstöd. Vi använder dagligen affärsspecifika och generiska projektmodeller som PROPS, PPS, RUP, Green Line, Agile-metoder, VPMM, PRINCE2 och PLH.

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Kontaktpersoner

Anders Flodmark

Anders Flodmark

Embedded Software

Henrik Cederschiöld

VP and Head of Business Area Specialized Technical Services
Thony Johansson

Thony Johansson

Embedded Systems Design