This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Nulägesanalys

Få rätt grund med nulägesanalys

Med rätt analys av nuläge och marknad får du en stabil grund för ditt projekt. Många av de uppdrag ÅF gör börjar med en sådan noggrann förstudie.

Det krävs noggranna analyser för att kunna avgöra om ett projekt är genomförbart. Eftersom ÅF är ett globalt konsult- och teknikföretag har vi den expertkunskap du behöver för att ta fram kostnadseffektiva lösningar för en lönsam utveckling av verksamheten. Analysen gör att ditt projekt kan slutföras på det säkraste och mest effektiva sättet.

Analysen görs i en juridisk, en funktionell och en ekonomisk etapp. Under processen identifierar och dokumenterar vi dina affärsbehov och hjälper dig sedan utarbeta en strategi baserad på resultatet. I strategin lyfter vi fram de nyckelbeslut som din organisation behöver fatta innan några lösningar eller system anskaffas.

Som stöd för beslutsfattandet har vi på ÅF tagit fram strategier och metoder som omfattar seminarier, intervjuer och processmodeller.

Vi på ÅF ansvarar gärna för att ta fram nödvändiga slutprodukter, men kan också fungera som rådgivare och bollplank. Våra konsulter har bred erfarenhet från området och fungerar utmärkt som ledare och drivkraft under processen.

Referenser

Kontaktpersoner

Katarina Giertta

Katarina Giertta

ICT & Telecom