This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Molntjänster

Anpassade tjänster i molnet

Vi på ÅF vet att en avvägning alltid måste göras mellan kostnad, flexibilitet, informationssäkerhet och bestämmelser. Med vår hjälp får du en molnlösning som uppfyller kraven i ditt nya projekt.

ÅF håller kostnaderna för molntjänster nere för dig som klient i och med att du bara behöver betala för de resurser som du verkligen använder. Du kan därför börja i liten skala och utöka utrymmet i takt med att kundantalet ökar.

Du kan också få kompletta molntjänster via våra datacenter i Sverige. Då vet du att vi har full kontroll över dataplacering, personal och underentreprenörer i de fall lösningen ställer höga krav på informationssäkerhet och på att gällande lagar och bestämmelser följs.

Kontaktpersoner

Kajsa Björn

Kajsa Björn

Business Unit Manager, IT Solutions Mälardalen