This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Kravuppfyllelse

Trygghet kring kraven

Att följa lagar och bestämmelser är avgörande för din verksamhet. ÅF ger dig en unik kombination av expertkunskap som stöd för din organisation.

Organisationer har allt att vinna på att följa gällande lagar och bestämmelser. ÅF hjälper ditt företag förstå hur olika krav påverkar er samtidigt som ni får stöd som gör att ni kan behålla konkurrenskraften.

ÅF har en unik mix av experter. Att lyssna och ställa rätt frågor för att förstå vilka utmaningar du och ditt företag står inför och vilka ambitioner ni har är en viktig del av vårt arbete.

Våra medarbetare har lång erfarenhet och använder metoder och beprövade verktyg som stöd. Du får genom oss specialister som hjälper dig uppfylla gällande lagar och bestämmelser utan att förlora någon tid.

ÅF har arbetat mycket med bestämmelser som PCI-DSS, ISD, KSF, Common Criteria, PUL, SoX, ISO 27000 och ITIL. Du får stöd med att tolka kraven och med att utforma de bästa lösningarna, processerna och rutinerna för att uppfylla gällande krav – samtidigt som ditt företag vässar förutsättningarna att ligga steget före konkurrenterna.

Kontaktpersoner

Jens Andersson

IT Solutions & Security