This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Digitalisering genom fiber

Steg för steg mot en uppkopplad framtid med systemledarna på robusta fibernät

Sverige är på väg mot att bli världens bäst uppkopplade samhälle. På ÅF bidrar vi till att förverkliga regeringens mål om att minst 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020.

Bredband via fiber är framtidens digitala infrastruktur, och idag den snabbaste metoden för att överföra stora mängder data. Det handlar om kommunikation med ljusets hastighet som ger närmast obegränsade möjligheter vad gäller dagens men framför allt framtidens tjänster, affärsmodeller och arbetsmetoder. En ny och förbättrad digital infrastruktur påverkar alla samhällsfunktioner – från innovation och utveckling i näringslivet till en effektivare sjukvård och privat konsumtion av strömmade tjänster som TV, film, musik och onlinespel.

På ÅF arbetar vi i digitaliseringens framkant, där vi är en ledande partner i den svenska fiberutbyggnaden samtidigt som vi tillsammans med våra kunder inom bland annat fordonsindustri, medicinteknik och försvarsteknologi utvecklar kundernas produkter och tjänster för att bli konkurrenskraftiga i ett digitaliserat samhälle. Vi är systemledarna.

Som marknadens främsta experter inom systemledning erbjuder vi ett brett och specialiserat tjänsteutbud inom allt som rör fibernät. Vi tar dig steg för steg genom en tydlig process; från förstudie och design till projektering, byggnation och dokumentation av fibernätet. Genom våra tjänster och arbetsformer bidrar vi till att skapa värde i varje steg genom fibernätets hela livscykel.

Som oberoende teknikkonsult hjälper vi även våra kunder med allt från att skapa omfattande bredbandsstrategier för kommuner, städer och regioner till att granska processer, upprätta kompletta upphandlingsunderlag, utvärdera inkomna anbud och lämna förslag till beslut om tilldelning. När du anlitar oss paketeras tjänsterna i ett antal tydliga erbjudanden utifrån era specifika behov. Våra konsulter kan antingen leda hela ert projekt eller agera experter och rådgivare inom ett visst område.

Kontaktpersoner

Oscar Blomén

Oscar Blomén

Systems Management