This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Den nya dataskydds-förordningen, PuL 2.0

Dagens personuppgiftslag (PuL) som infördes 1998 kommer att ersättas av dataskyddsförordningen (GDPR) i maj 2018.

Dataskyddsförordningen ökar integritetsskyddet för medborgare inom EU och ställer krav på att organisationer behandlar personuppgifter på ett säkert sätt. Organisationer som inte efterlever GDPR kan få betala höga vitesbelopp uppgående till 4 % av koncernens globala omsättning.

Grundläggande aktiviteter inom informationssäkerhet är riskanalys och informationskartläggning. Våra riskkonsulter är duktiga på att facilitera riskanalyser inom privacy-området samt hantera verktyg som STRIDE och LINDDUN för att på ett strukturerat sätt hjälpa er igenom detta oerhört viktiga arbete. Vår leverans är en dokumenterad riskkatalog samt en plan för hur ni bör prioritera arbetet framåt.

Kontakta oss gärna för mer information.

Kontaktpersoner

Jens Andersson

Vice Business Area Manager IT