This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Avveckling

Att hantera förändringar

Telekomområdet förändras snabbt. Med ÅF får du den expertkunskap som behövs genom produktens livscykel.

ÅF arbetar tvärfackligt inom många områden och ger dig som klient stöd genom telekommunikationsnätets livscykel, även med avvecklingar.

Vi vet att telekomområdet förändras snabbt, både i Sverige och internationellt. Användningen av mobila tjänster i såväl fasta som mobila nät ökar stadigt. Ökningen betyder att ett stort antal projekt måste drivas för att höja kapaciteten, bland annat genom att byta ut gammal teknik.

Vi arbetar gärna nära dig under hela processen så att vi kan uppfylla dina och ditt företags behov och optimera verksamheten. Att lyssna och ställa frågor för att förstå de utmaningar ni står inför och era ambitioner är en viktig del av detta.

Du får stöd genom hela förändringsprocessen, från nedmontering av nätutrustning till avveckling av anläggningar. Du får också hjälp med att säga upp avtal och återföra ägandet till den som ansvarar för anläggningen. Om du dessutom behöver stöd med gällande skyldigheter för avfallshantering ser vi till de juridiska kraven följs.

Kontaktpersoner

Katarina Giertta

Katarina Giertta

ICT & Telecom