This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Ruddox - Skärmbilder

Ruddox - Skärmbilder

Nedan ser du några skärmbilder från Ruddox.
GIS
 
används i Ruddox för att skapa koordinatsatt dokumentation över större ytor, och används främst för dokumentation utomhus. Ni kan använda publika eller privata karttjänster. Vi kan även hjälpa er att sätta upp karttjänster. GIS-läget innehåller en bakgrundskarta på vilken den tekniska infrastrukturen dokumenteras.

 Område
används för att skapa dokumentation avseende en begränsad yta och används främst för dokumentation inomhus. Det kan avse allt från ett enskilt rum i en byggnad till ett geografiskt område i terrängen.

 

Patcha kabel är ytterligare ett exempel på den visuella dokumentationen i Ruddox som ger en hög grad av igenkänning. Dokumentationen blir tydlig och man undviker många gånger fel tack vare detta.

 

Visuellt system - I Ruddox tar vi igenkänning på största allvar och därför har vi byggt systemet därefter. Dokumentationen ska likna verkligheten.