This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Ruddox

System för att dokumentera teknisk infrastruktur

Oavsett om det rör sig om data- tele- eller elnät så gör Ruddox jobbet åt dig. Med Ruddox dokumenterar du allt från stora nationella nät ner till enskilda fastighetsnät. Här kan du och alla i din organisation ta del av dokumentationen på det sätt som passar just dig.

Vad är Ruddox?

Om du befinner dig i en organisation där du behöver hålla koll på nationella nät, regionala nät, fastighetsnät eller elnät så är Ruddox verktyget för dig. Ruddox stödjer dig i alla olika faser. Här kan du planera för utbyggnad, hålla koll på det som är i drift och även planera för avveckling. Här kan du och alla i din organisation samt dina kunder ta del av dokumentationen på det sätt som passar just dig.

Ruddox är en klientserver datorprogramvara för Windows miljöer som installeras i ditt nätverk på server och på klient. Klientinstallationen har bästa möjliga stöd för att underlätta distributionen. Systemet fungerar även alldeles utmärkt att använda i en TS-miljö. Det är inte heller något problem om du har en virtualiserad miljö.

Easy Visual Documentation
Alla säger att dokumentation är viktigt men ändå missköts det så ofta. Varför? Därför att det av tradition är omständligt, tidskrävande och tråkigt.

Ruddox motto är ”Easy Visual Documentation”. Det måste vara enkelt att skapa och underhålla sin dokumentation. Resultatet av arbetet måste dessutom ge maximal nytta. Med Ruddox kommer du att uppleva dokumentation som någonting roligt. Du kommer också upptäcka att du får koll på dina nät på ett helt nytt sätt – oavsett vem du är och vilken roll du har i din organisation. Ruddox ger dig svaret på din fråga!

Teknisk infrastruktur
I Ruddox dokumenterar du all din tekniska infrastruktur. Oavsett om det rör sig om data- tele- eller elnät. Vi har även kunder som använder Ruddox för att dokumentera VVS.

Dokumentationen görs från högt till lågt. Här är några exempel på vad man dokumenterar i Ruddox:

 • Kanalisationer (t.ex. blåsfiber, 110-rör och kabelstegar)
 • Kabelbrunnar
 • Noder, stativ och rack
 • Utrustningar (t.ex. switchar, routrar, kameror, servrar, patchpaneler och uttag)
 • Kablage: tråd (tele/data), fiber, radiolänk, koaxialkabel och kraft
 • Förbindelser
 • Logiska nät (t.ex. VLAN)
 • Logiska systemskisser
 • Abonenter

Olika faser
Ruddox stödjer dig i alla olika faser. Här kan du planera för utbyggnad, hålla koll på det som är i drift och även planera för avveckling.

 

Nytta

Var finns min infrastruktur?

Med Ruddox får du suverän överblick över dina nät. Den visuella presentationen gör att du kan följa infrastrukturen ända utifrån terrängen och in inomhus i stativ och uttag i rum. Du bestämmer själv hur långt du vill gå i din dokumentation.

Hur allt hänger ihop?
Du får svar på hur allting är kopplat i dina nät ända ner till enskilda ledare i en kabel och enskilda stift i en port. Du kan följa hela kedjor av koppel och få en visuell presentation av dem. Du kan på samma sätt få en överblick över dina förbindelser och logiska nät (exempelvis VLAN).

Felsökning
Med Ruddox får du ett kraftfullt verktyg för felsökning. Kombinationen av den visuella dokumentationen och smarta sökfunktioner gör att du kan få blixtsnabba svar på var det aktuella problemet finns.

Kapacitet
Hur mycket kapacitet har jag i mina nät? Har jag plats kvar i stativet/utrustningen/kanalisationen etc. eller behöver jag köpa nytt och bygga ut? Med Ruddox får du svar på den här typen av frågor direkt.

Vad händer om?
Om olyckan är framme eller kanske ännu bättre innan olyckan händer. Med Ruddox kan du få svar på konsekvenser vid en mängd olika scenarier. Ett par exempel:

 • Vilka funktioner i nätet påverkas om en grävare gräver av en kanalisation med kablar i?
 • Vilka system påverkas om en el-central slås ut eller om en switch går sönder?

Alla typer av användare
Med Ruddox samlar du all information och alla intressenter i ett och samma system. Alla ska inte kunna se allting och alla ska inte kunna göra allting. Tack vare det omfattande behörighetssystemet i Ruddox så kan olika kategorier av användare ta del av informationen på det sätt som passar respektive individ. Det här gör att informationen skyddas och det gör också att man snabbare hittar den information som är intressant för mig.

Utdata
Det finns en mängd olika typer av utdata från Ruddox. Man kan ta ut rapporter och man kan skapa arbetsordrar. Självklart så kan man skriva ut informationen men man kan även välja att exportera den till en mängd olika kända filformat för vidare behandling.

 

Hur gör man?

1. Konfigurera Ruddox
Först skapar du förutsättningar för att kunna arbeta i Ruddox. Du skapar t.ex. behörighetsgrupper och roller i systemet och lägger upp användare. Utöver det finns en rad andra möjligheter att konfigurera Ruddox så att det passar din organisation och verksamhet.

2. Ta fram mallar
För att kunna dokumentera behövs mallar. All infrastruktur oavsett om det är ett stativ, en utrustning, en kabel, en brunn eller en kanalisation bygger på en mall som innehåller all nödvändig information för Ruddox. Tack vare mallarna får du en enhetlig dokumentation och du undviker repetitivt arbete för den som sen ska dokumentera.

3. Dokumentera
Nu kan dokumentationsarbetet påbörjas. Börja med att skapa dokumentationsytorna, dvs. de geografiska ytor på vilka dokumentationen av infrastrukturen ska placeras. Dokumentationsytorna kan vara översiktsritningar och byggnadsritningar men Ruddox har även stöd för att dokumentera i GIS. Med hjälp av mallarna dokumenterar du din infrastruktur på dokumentationsytorna från högt till lågt. Börja med stommen (kanalisationer och kabelbrunnar) i ditt nät för att därefter gå ner på en mer detaljerad nivå (stativ, utrustningar och kablage). När det fysiska informationen finns på plats och är ihopkopplad kan du lägga på den logiska informationen. Du definierar dina förbindelser och logiska nät (exempelvis VLAN).

4. Använd
Nu är det bara att dra full nytta av all inmatad information. Se till att underhåll dokumentationen löpande så att du i varje ögonblick kan lita på de svar som Ruddox ger dig.

 

Vårt erbjudande

ÅF kan erbjuda Dig mer än bara Ruddox. Vi hjälper givetvis till med att komma igång med Ruddox och vi kan tillhandahålla utbildningar som passar just Er organisation. Vi kan även erbjuda Er hjälp med själva dokumentationsarbetet vilket kan vara ett bra sätt att komma över den första tröskeln. Om ni har befintlig dokumentation som ni vill lyfta över till Ruddox så kan vi även hjälpa er med det.

Kontaktpersoner

Jens Andersson

IT Solutions & Security