This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Projektledning

Handfast projektledning är nyckeln till produktion

Oavsett formen av produktion kan ÅFs pool av mycket erfarna projektledare hjälpa er att uppnå ett positivt resultat.

Kompetent projektledning är väsentlig för att genomföra alla sorters projekt i tid och på budget, och våra samlade erfarenheter av en rad unika tekniker hjälper oss att uppnå goda resultat.

Genom att engagera projektledare inom olika specialområden, däribland teknik, affärsmässighet, logistik och planering, kan ÅF ta totalansvaret för ett projekt från början till slut.

Totalansvar innebär att våra projektledare prioriterar att hålla kontakt med er under hela projektet för att se till att era standarder uppfylls och att projektet utförs i tid och inom den kostnadsram som vi har kommit överens om.

Som ledande konsult- och teknikföretag förstår vi även att en detaljerad planering utgör grunden för bra projektledning. Vi har erfarenheten och kan erbjuda er hjälp med olika verktyg, bland annat MS Project och Primavera.

Våra projektledare har också gedigen erfarenhet av de flesta affärsspecifika och generiska projektmodeller som finns på marknaden, som PROPS, PPS, RUP, Green Line, Agile-metoder, VPMM, PRINCE2 och PLH.

Projektledning är ett område där ÅF inte bara tillhandahåller våra egna resurser, utan också ett stort antal samarbetspartner. När ni väljer ÅF får ni tillgång till många välkvalificerade projektledare.

Referenser

Kontaktpersoner

Natalie Niloff

Natalie Niloff

Supply Chain Management, Malmö

Henrik Cederschiöld

VP and Head of Business Area Specialized Technical Services