This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Systemsäkerhet

Garanterat säkra system

ÅF vet att säkerhet för människor och egendom är en prioritet för dig som klient. Därför utvecklar vi system du kan lita på.

System måste vara säkra att använda. Det innebär att identifiering och undanröjande av potentiella faror måste prioriteras. Vi på ÅF kallar det systemsäkerhet.

Vi analyserar krav och systemdesign utifrån ett säkerhetsperspektiv och tar fram instruktioner och driftrutiner för att systemet ska bli säkert.

Du får stöd med:

  • Riskhantering/riskanalys
  • Systemsäkerhet

Referenser

Kontaktpersoner

Fredrik Lindqvist

Fredrik Lindqvist

Key Account Manager, Systems Management