This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Integrerat logistikstöd

Skapar driftsäkra system och sänkta kostnader

ILS (Integrated Logistics Support) är en ledningsmetodik där man analyserar och förbättrar ett systems supportegenskaper under hela dess livscykel.

ILSMålet med ILS-arbetet är att uppnå ett system med hög driftsäkerhet till lägsta möjliga livscykelkostnad.

ILS utvecklades inom försvarslogistiken men är idag även tillämpligt för kommersiella system.

Kundanpassade tjänster
Våra kunders utmaningar varierar i både storlek och komplexitet. Genom att skräddarsy omfattningen av ILS-arbetet till våra kunders system och projekt har vi möjlighet att uppnå kostnadseffektiva lösningar.

 

Morgondagens system – Vi antar utmaningen


ILS Management
Våra ILS Managers arbetar tillsammans med projektledare och systemingenjörer för att ta fram de koncept och strategier som behövs för det specifika systemet. Genom att påverka kravbilden och den tekniska designen såväl som utformandet av underhållslösningen säkerställer vi ett driftsäkert och kostnadseffektivt system.

ILSLogistics Engineering (LE)

Logistics Engineering är ett samlingsbegrepp för de aktiviteter och analyser som utvärderar och förbättrar systemets driftsäkerhet:

 • Life Cycle Management (LCM)
 • Reliability Maintainability Testability (RM&T)
 • Logistics Support Analysis (LSA)
 • Life Cycle Cost Analysis (LCCA)
 • Failure Mode, Effects and Criticality Analysis (FMECA)
 • Supply Support
 • Codification & Data
 • Failure Reporting and Corrective Actions System (FRACAS)

 Läs mer om LE här.

Tekniska Publikationer

ÅF framställer och vidmakthåller tekniska publikationer som t ex manualer reparationshandböcker, underhållsplaner, ritningar och systembeskrivningar. Vi kan stötta våra kunder med följande:

 • Informationsanalys
 • Framtagning av organisation och struktur för dokumentationssystem.
 • Kravställning
 • Framtagning, uppdatering och vidmakthållande
 • Publicering

 

Utbildning
För en säker och kostnadseffektiv systemdrift krävs att berörd personal genomgått relevant utbildning, både inom underhållssystem såväl som inom tekniskt system. Baserat på kundens behov, kan ÅF erbjuda följande:

 • Training Needs Analysis (TNA)
 • Definiera utbildningskrav
 • Skapa utbildningsplaner och utbildningsmaterial
 • Leverera utbildningar

Referenser

Kontaktpersoner

Fredrik Lindqvist

Fredrik Lindqvist

Key Account Manager, Systems Management