This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Logistics Engineering

LE leder ILS till mål

Det är ingenjörsaktiviteter och analyser som producerar data och resultat så att man kan utvärdera och förbättra systemtillgängligheten.

Life Cycle Management (LCM)

ÅF har lång erfarenhet av att hantera system under hela livscykeln. Vi stöttar våra kunder från förstudie och design till produktion, modifiering och avveckling av systemet. Genom att analysera systemets driftsäkerhet och livscykelkostnad hjälper vi våra kunder att fatta rätt beslut i rätt tid.

 

Reliability Maintainability & Testability (RM&T)

Ett systems supportegenskaper kan mätas och värderas av funktionssäkerhet och underhållsmässighet. Dessa utgör senare viktiga indata för t.ex. fortsatta LSA-analyser och dimensionering av reservdelslager. ÅF har en bred kompetens inom analysområdet och kan ge sina kunder möjligheten att påverka och optimera design av system och underhållslösning.

 

Logistic Support Analysis (LSA)

Genom att analysera systemets design, livscykel, driftprofil och underhållskoncept kan ett beslutsunderlag för systemets optimala underhållslösning framställas. LSA utgör exempelvis underlag till utbildning, teknisk dokumentation, reservdelar, bemanning, verktyg samt testutrustning.

 

Livscykelskostnadsanalyser (LCCA)

Alltför ofta blir prislappen för anskaffning och utveckling styrande för beslutstagande vid design eller upphandling av ett system. Genom att ge våra kunder ökad insyn i kostnader relaterade till drift, underhåll och avveckling hjälper vi dem att fatta beslut som är effektiva för hela livscykeln.

 

Failure Mode Effects and Criticality Analysis (FMECA)

FMECA är en metod för att identifiera sannolika fel och feleffekter samt för att bedöma risker och kritiska risker. Den belyser svagheter i design och görs i ofta i början av designfasen för att skapa underlag till designförbättringar. ÅF har kompetens att samarbeta med alla funktionsområden för att få fram en FMECA med bra input och bättre rekommendationer för förbättringar.

 

Supply Support

Under tjänsteområdet Supply Support utformar ÅF underhållslösning för det tekniska systemet. Vi designar underhållssystem - allt från dimensionering av reservdelar till utformning av underhållsavtal, paketering, lagring, transport, återanskaffning och avveckling.

 

Codification & Data

ÅF har stor erfarenhet av data- och informationshantering för ILS området. Vi kan hjälpa kunden att identifiera behoven för att sedan kunna ta fram en databas som bäst uppfyller dem, alltifrån kundspecifika till de som är specade enligt MIL-STD-1388.

 

Failure Reporting and Corrective Actions System (FRACAS)

FRACAS är en metod för rapportering, klassificering, analys och skapande av korrigerande åtgärder för systemfel. FRACAS används under systemets användarfas och ger därför fältdata och driftprestanda som input till systemförbättringar. ÅF kan jobba med alla delar av FRACAS:

• skapa och implementera processer
• klassificera och analysera fel
• ge rekommendationer för förbättringar

Kontaktpersoner

Fredrik Lindqvist

Fredrik Lindqvist

Key Account Manager, Systems Management