This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Tjänster under drift

Drift och underhåll

Ingenjörer och konsulter med många års erfarenhet ger trygg drift och effektivt underhåll.

ÅF erbjuder stöd under hela livslängden inom den globala värmekraftsektorn och är ett ledande teknik- och konsultföretag med många års erfarenhet inom drift och underhåll (O&M) av kraftverk. 

Vi har specialister och konsulter som är specialiserade på drift och underhåll. Vi har skaffat oss vår erfarenhet under våra drift- och underhållsuppdrag och genom omfattande forsknings- och utvecklingsuppdrag. 

Du har tillgång till vårt kunnande i form av Experttjänster  och Drift- och underhållstjänster. Vårt anpassningsbara styrningskoncept Balance+ förstärker anläggningens prestanda och tillgänglighet.

Referenser

Kontaktpersoner

Timo Saarinen

Timo Saarinen

Head of Heat & Power, Energy Division