This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

EPCM-tjänster

Konstruktion, upphandling och byggnation

ÅF ger dig fullständigt utbud av EPCM-tjänster under implementeringen av ditt kraftverksprojekt.

I nära samarbete med dig förbereder vi upphandlingsstrategier och förfrågningsunderlag och håller en konkurrenskraftig anbudsprocess för valet av utrustningsleverantörer och underentreprenörer. 

När avtalen väl har tilldelats övervakar våra seniora experter bygg-, monterings- och installationsarbeten och driftsättning. Kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö hör till de aspekter vi håller i förgrunden genom alla led. 

Vi samarbetar gärna nära dig så att vi kan se till att ditt projekt uppfyller alla mål beträffande datum för kommersiell drift, budget och prestanda som ställdes upp vid det inledande investeringsbeslutet.

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Referenser

Visa fler

Kontaktpersoner

Timo Saarinen

Timo Saarinen

Head of Heat & Power, Energy Division