This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Drift- och förvaltning

Drift och förvaltningstjänster

ÅF stöder dig under kraftverkets hela driftsperiod.

Med ÅFs drift- och förvaltningsstöd får du hjälp till ditt kraftverk under hela driftsperioden.

Du får stöd med:

 • Designgranskning ur drift- och underhållsperspektiv
 • Kvalitetstillsyn
 • Övervakning av driftsättning och testning
 • Teknisk bedömning av drift och underhåll (TDD – Technical Due Diligence)
 • Teknisk rådgivning och inspektion
 • Installation av affärsledningssystem samt drift- och underhållssystem
 • Optimering av organisationsstrukturen
 • Rekrytering av personal
 • Utbildning av personal
 • HR, planering på kort och lång sikt på avdelningsnivå
 • Management, planering och övervakning av utveckling och förbättring av driftsprestanda
 • Kartläggning av utrustning för redundans och standby
 • Benchmarking av drift och underhåll i förhållande till relevant bästa praxis och nyckeltal
 • Stöd för "Management of Change" och kontinuerlig utveckling
 • Driftplanering
 • Planering av förebyggande och planerat underhåll
 • Modellering och analyser av tillförlitligheten
 • Fullständig hantering av drift och underhåll på anläggningen

Kontaktpersoner

Timo Saarinen

Timo Saarinen

Head of Heat & Power, Energy Division