This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Balance+

Styr flexibelt med Balance+

Balance+ bygger på ÅFs långa erfarenhet och expertkunskap.

Genom ÅF får du moderna styrningslösningar för alla typer av ångpannor. Vi har dragit nytta av vår långa erfarenhet när vi skapat det anpassningsbara styrkonceptet Balance+.

Oavsett ångpannans typ och storlek brukar Balance+ klara de utmaningar som konventionella styrlösningar har problem med.

Utmaningar brukar handla om icke-linjärt beteende med flera variabler, tidsfördröjningar, slaggning i pannan, mekaniskt åldrande och varierande bränslekvalitet. Du löser detta utan tidskrävande finjusteringsprocedurer med hjälp av Balance+.

Balance+ bygger på en intelligent, anpassningsbar processmodell. Till skillnad från traditionella styrlösningar mäter modellen direkta och indirekta data från processen, utnyttjar historiska data och beräknar produktionen för styrenheter.

Fördelar med Balance+

Lägre utsläpp

  • Mindre NOx och CO från förbränning

Ökad effektivitet

  • Högre ångparametrar
  • Lägre syrgashalt i förbränningsgas

Lägre elektrisk huslast

  • Lägre last på matarvattenpump
  • Lägre last på luft- och förbränningsgasfläkt

Högre nyttjandegrad

  • Driftpunkt närmare designvärden
  • Mer exakt styrning

Ökad tillgänglighet

  • Mindre belastning på värmeväxlare
  • Färre styrdonsfel

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Referenser

Kontaktpersoner

Timo Saarinen

Timo Saarinen

Head of Heat & Power, Energy Division