This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Studier

Våra tjänster

Marknadsstudier, genomförbarhetsstudier och nätverksstudier.

Genom ÅF får du tjänster som är skräddarsydda utifrån dina behov, bland annat marknadsstudier, nätverksstudier och genomförbarhetsstudier. 

Som kund får du bland annat tillgång till detta:

 • Projektledning och -övervakning, övervakning av garantiarbete, verksamhetsplanering
 • Kvalitets- och säkerhetsledning, lokal ledning
 • Framstegs- och genomförandeövervakning
 • Optimering av organisationsstruktur
 • Tillgångsinspektion, statusvärdering av tillgångar, tillståndsbedömning och övervakningsteknik
 • Förebyggande/periodisk underhållsplanering, optimerat underhåll
 • Komplett drift och underhåll för anläggningen
 • Minskning av systemavbrott, nödreparationssystem, revision, funktionsprovning
 • Livscykeladministration
 • Tillförlitlighetsmodellering och -analys
 • Expertis, due diligence och bedömningsrapport för projektutvärdering
 • Tekniska data och föreskrifter
 • Anbudshandlingar och utvärderingar
 • Avtalsfrågor/förhandlingar (juridiska, tekniska, kommersiella)
 • Rörliga nivåer, tariffmodeller, dynamisk prissättning, ...)
 • Smart tillgångsadministration (kopplingsvägar i smarta nät, säkerhetsfrågor för smarta nät)
 • Optimerings- och rehabiliteringsåtgärder för att förbättra energiproduktion och energiöverföring
 • Koncept- och detaljplanering/teknik, planer och ritningar
 • Detaljkonstruktion
 • Energirådgivning (planer för förlustminskning, energiförsörjnings- och energibesparingsstudier)
 • Genomförbarhetsstudier och nätstudier
 • Rekrytering av personal, utbildning av personal och kunskapsöverföring

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Referenser

Visa fler