This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Smarta nät

Smart energiinfrastruktur

Öka energieffektiviteten, säkra driften och integrera förnybar energi.

Att hantera elförsörjningen så att dina slutanvändares och kunders behov uppfylls kan vara en utmaning. ÅFs portfölj av tjänster hjälper dig med tekniska lösningar och konsekvensanalyser av lagstiftning och lönsamhet.

Med smart energiinfrastruktur kan behov och kapacitet hos alla generatorer, nätbolag, slutanvändare och andra elmarknadsintressenter samordnas så att alla delar av systemet fungerar så effektivt som möjligt. På så sätt kan du minimera kostnaderna och din eventuella miljöpåverkan samtidigt som systemet blir mer tillförlitligt, flexibelt och stabilt.

Tack vare vår integrerade tjänsteportfölj får du som kund den helhetsbild som behövs för att utveckla smart infrastruktur. Du får inblick i tekniska lösningar, ändringar i lagstiftningen, kostnad-nytta-aspekter, kraft- och energibolagens organisation samt gällande villkor på arbetsmarknaden och för slutanvändaren.

 

För dig som kund innebär det:

 • Visualisering av energisystemet i realtid som ger hög driftskvalitet för kraftnätet och enastående resultat när det gäller att öka systemkapacitet, eliminera flaskhalsar, skapa förutsättningar för ett ”självreparerande” system och förbättra anslutningen mot konsumenterna.
 • Tillförlitlig försörjning av högkvalitativ energi till ett ökat antal kritiska slutanvändningsområden.
 • Optimal allokering av befintliga produktionsresurser så att energin kan fördelas rättvisare.
 • Tillgång till ett brett utbud av uppdaterade och prisvärda konsument- och företagstjänster inom el – inklusive energitjänster till låg kostnad och med högt värde – som stimulerar ekonomin och ger konsumenterna ökad kontroll över sin energianvändning och sina kostnader.
 • Minskad inverkan på miljö och samhälle genom förbättrad användning av befintlig infrastruktur, stimulering av utveckling, implementering och användning av energieffektiv utrustning och energieffektiva system samt drivkraft för utvecklingen och införandet av rena distribuerade energiresurser och teknik för effektiv kombination av värme och energi.
 • Ökad produktivitet, högre ekonomisk tillväxt och sänkt elintensitet.

Våra tjänster:

 • Strategisk vision och färdplan för utvecklingen av smarta nät
 • Genomförbarhetsstudier för smarta nät, smarta mätare, nätautomation och mikronät
 • Tekniska specifikationer för smarta nät
 • Integration av kraftverk som använder förnybara källor: Utveckling av tekniska koder, stöd till kraft- och energibolag och nätbolag
 • Hjälp vid implementeringen av projekt för smarta nät
 • Planer för sänkta nätförluster, inklusive smarta nät
 • Smarta mikronät
 • Säkerhetsfrågor för smarta nät
 • Dynamisk prissättning och smarta nät
 • Smart styrning för energi- och nätbolag

Bli inspirerad och fördjupa dina kunskaper

Referenser

Visa fler