This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the webpage indicates your consent to ÅF’s use of these cookies. Find out more about how ÅF uses cookies and how you can manage them here: Read more

Owner's Engineer tjänster

Som Owner's Engineer får vi projektet att fungera smidigt

Genom ett nära samarbete med kunden ser vi i egenskap av Owner’s Engineer till att projektet följer tidplanen och håller budget.

I samarbetet med din projektgrupp blir vi från ÅF företagets egen ingenjör som hjälper till att definiera och etablera konceptet, ta fram anbudshandlingar och ge råd och stöd med planering och olika tillstånd. 

En Owner's Engineer granskar också ritningar, övervakar och leder byggnation, driftsättning och tester och kan även hjälpa till under garantiperioden.

Bra projektledning är ett kostnadseffektivt sätt att undvika kraftigt förhöjda kostnader, förseningar och förluster på grund av ritningar, konstruktion, byggnation eller driftsättning.

 • Projektledning och -övervakning, övervakning av garantiarbete, verksamhetsplanering
 • Kvalitets- och säkerhetsledning, lokal ledning
 • Framstegs- och genomförandeövervakning
 • Optimering av organisationsstruktur
 • Tillgångsinspektion, statusvärdering av tillgångar, tillståndsbedömning och övervakningsteknik
 • Förebyggande/periodisk underhållsplanering, optimerat underhåll
 • Komplett drift och underhåll för anläggningen
 • Minskning av systemavbrott, nödreparationssystem, revision, funktionsprovning
 • Livscykeladministration
 • Tillförlitlighetsmodellering och -analys
 • Expertis, due diligence och bedömningsrapport för projektutvärdering
 • Tekniska data och föreskrifter
 • Anbudshandlingar och utvärderingar
 • Avtalsfrågor/förhandlingar (juridiska, tekniska, kommersiella)
 • Rörliga nivåer, tariffmodeller, dynamisk prissättning, ...)
 • Smart tillgångsadministration (kopplingsvägar i smarta nät, säkerhetsfrågor för smarta nät)
 • Optimerings- och rehabiliteringsåtgärder för att förbättra energiproduktion och energiöverföring
 • Koncept- och detaljplanering/teknik, planer och ritningar
 • Detaljkonstruktion
 • Energirådgivning (planer för förlustminskning, energiförsörjnings- och energibesparingsstudier)
 • Genomförbarhetsstudier och nätstudier
 • Rekrytering av personal, utbildning av personal och kunskapsöverföring

Referenser

Visa fler